Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Biuro Architekta Miasta
Odpowiadający:
Daniel Wacinkiewicz - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/08/20
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 06.08.2019 r. w sprawie utworzenia parku na osiedlu Warszewo informuję, że wskazany obszar obejmujący działkę nr 6/28 z obrębu 3096 przeznaczony jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo” w Szczecinie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług wbudowanych w budynki mieszkalne (teren elementarny P.N.1006.MW,U/E). Sąsiednia działka nr 6/20 z obrębu 3096 przeznaczona jest w m.p.z.p. pod inwestycję celu publicznego, jako zieleń urządzona z obowiązkiem utrzymania Stawu za Stokiem (teren elementarny P.N.1004.ZP/WS). Plan miejscowy przewiduje realizację parku, ogrodu jordanowskiego, zieleni osiedlowej przy utrzymaniu stawu. Obszar działek nr 6/20 i 6/28 nie był dotychczas wnioskowany do podjęcia zmiany planu.

Do planu miejscowego „Niebuszewo” wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa – Zakład w Szczecinie, o sporządzenie zmiany planu w zakresie rozbudowy sieci gazowej. Rada Miasta Szczecin Uchwałą nr V/37/15 z dnia 17.02.2015 r. zainicjowała zmianę planu „Niebuszewo 3”, której przedmiot został ściśle określony tzn. dotyczy infrastruktury inżynieryjnej i obsługi komunikacyjnej. Tak podjęta uchwała nie pozwala na pełny zakres zmiany planu, w tym dotyczący zagadnień zmiany funkcji i parametrów zagospodarowania terenu. Na obecną chwilę nie zostały złożone inne wnioski o zmianę przedmiotowego planu.
 


Interpelacja: Dot. utworzenia parku na osiedlu Warszewo
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/08/21, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/08/21 09:56:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/08/21 09:56:27 nowa pozycja