Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/04/05
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

w odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie podwyżki w Strefie Płatnego Parkowania informuję, że wprowadzenie zmian wymaga przeanalizowania ich zakresu i zasadności wprowadzenia.
Ostatnie badania funkcjonowania SPP, napływające na przestrzeni lat wnioski mieszkańców i Rad Osiedli, wskazują na konieczność wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących zapisach. Wiele wniosków mieszkańców i Rad Osiedli, jak również przeprowadzone badania ulic graniczących ze strefą wskazują na konieczność powiększenia obszaru strefy, jednak na obecną chwilę nie ma planów na rozszerzenie działania strefy o sobotę.
Uchwała regulująca funkcjonowanie SPP wymaga wprowadzenia zmian zarówno w zasięgu strefy, jak i w wysokości pobieranych opłat, jest to obecnie przedmiotem analiz i nie ma jeszcze konkretnych ustaleń co do wielkości tych zmian.
Wymiana parkomatów należy do najpilniejszych działań w strefie. Obecne parkomaty zainstalowane zostały ponad 11 lat temu i bardzo mocno wzrasta ich awaryjność, a tym samym koszty ich utrzymania (kłopoty z pozyskiwaniem części zamiennych, zaprzestano produkcji tego modelu urządzeń). W chwili obecnej zainstalowanych jest 340 szt. parkomatów. Wymaga to więc zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na ich wymianę oraz ewentualne wyposażenie nowego obszaru strefy. Podczas wymiany parkomatów wskazane jest uwzględnienie wielu nowych rozwiązań, które można wprowadzić. Ważną sprawą jest dokonanie zakupu w jednej transzy, co pozwoli na uzyskanie niższej kwoty do zapłaty, jak również jeden rodzaj użytkowanych parko matów, a tym samym łatwiejszą ich obsługę i zabezpieczenie jednego rodzaju części zamiennych.
 


Interpelacja: Dot. podwyżki w Strefie Płatnego Parkowania
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/04/05, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/04/05 14:59:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/04/05 14:59:17 nowa pozycja