Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78032676

Aktualna strona: 2272946

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/02/25
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

W odpowiedzi na Pana zapytanie nr 342 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie fontanny Labirynt, znajdującej się przy pl.Zwycięstwa w Szczecinie, uprzejmie informuje, że w odniesieniu do możliwości zagospodarowania terenu w rejonie fontanny opracowane zostały wizualizacje terenu po fontannie w trzech wersjach. Zakładały one m.in. zagospodarowanie w formie parkletu i nasadzeń zieleni. Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące remontu rzeźby zraszanej wodą – fontanna Labirynt, zostało przeprowadzone w 2018 roku i zakończyło się unieważnieniem postępowania. W trakcie postępowania wpłynęły dwie oferty. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, w wysokości 273 333,03 zł brutto odmówił podpisania umowy. Druga oferta opiewała na kwotę w wysokości 550 000,00 zł brutto, przewyższała ona zabezpieczone środki na ten cel. Było to podstawą to unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakład Usług Komunalnych przewiduje ogłoszenie kolejnego przetargu do 31.03.2019r. W budżecie miasta na rok 2019, na realizację inwestycji zabezpieczono kwotę w wysokości 400 000,00 zł. Ostateczna kwota realizacji zadania będzie znana po otwarciu ofert potencjalnych wykonawców w trakcie postępowania przetargowego. Harmonogram prac będzie znany po wyłonieniu Wykonawcy.
 


Interpelacja:Dot. niszczejącej fontanny/rzeźby Labirynt
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin