Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78032610

Aktualna strona: 2272932

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Inwestycji Miejskich
Odpowiadający:Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/08/28
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 879 informuję, że ulica Bulwar Gdański i Bytomska znajduje się na obszarze objętym zadaniem pn. „Budowa ul. Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztowania w Szczecinie” (robocza nazwa: Podzadanie nr 1), które wchodzi w skład zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”. Realizacja zadanie inwestycyjnego ujęta jest w planie na lata 2019 - 2023. Przedmiotowe zadanie zostanie przekazane do Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która zajmie się jego realizacją.


Interpelacja:Dot. stanu technicznego ulic: Bytomskiej i Bulwar Gdański
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin