Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78032642

Aktualna strona: 2272937

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Odpowiadający:Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/02/28
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

Odpowiadając na interpelację nr 399, w sprawie budynku położonego przy ul. Wołodyjowskiego 2,4, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, posadowionego na działkach gruntu nr 33/28 i 33/9 z obrębu ewidencyjnego 3093 informuję, że z uwagi na zły stan techniczny, wyrażona została zgoda na rozbiórkę przedmiotowego budynku użytkowego. Aktualnie Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych proceduje w zakresie wyboru wykonawcy „dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Wołodyjowskiego 2-4 w Szczecinie wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwolenia na rozbiórkę lub zaświadczenia o zgłoszeniu rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego ” . W dalszej kolejności zostanie wyłoniony wykonawca prac rozbiórkowych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. W związku z powyższym, przewidywany termin realizacji zadania planuje się na II półrocze 2019 r. Po dokonaniu rozbiórki budynku działka nr 33/28 będzie stanowić potencjalny teren inwestycyjny.


Interpelacja:Dot. zagospodarowania budynku przy ul. Gęsiej/Wołodyjowskiego
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin