Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/02/28
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Odpowiadając na interpelację nr 399, w sprawie budynku położonego przy ul. Wołodyjowskiego 2,4, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, posadowionego na działkach gruntu nr 33/28 i 33/9 z obrębu ewidencyjnego 3093 informuję, że z uwagi na zły stan techniczny, wyrażona została zgoda na rozbiórkę przedmiotowego budynku użytkowego. Aktualnie Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych proceduje w zakresie wyboru wykonawcy „dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki budynku użytkowego przy ul. Wołodyjowskiego 2-4 w Szczecinie wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwolenia na rozbiórkę lub zaświadczenia o zgłoszeniu rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego ” . W dalszej kolejności zostanie wyłoniony wykonawca prac rozbiórkowych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. W związku z powyższym, przewidywany termin realizacji zadania planuje się na II półrocze 2019 r. Po dokonaniu rozbiórki budynku działka nr 33/28 będzie stanowić potencjalny teren inwestycyjny.


Interpelacja: Dot. zagospodarowania budynku przy ul. Gęsiej/Wołodyjowskiego
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/28, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/02/28 12:16:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/02/28 12:16:54 nowa pozycja