Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Daniel Wacinkiewicz - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/03/07
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

w odpowiedzi na interpelację dotyczącą remontu chodnika przy ul. Słowiczej informuję, iż we wskazanym miejscu znajduje się opaska i zostanie ona miejscowo naprawiona. Do realizacji budowy chodnika konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta. Koszt projektu szacowany jest na kwotę 40 000 zł. Natomiast mając na uwadze już zidentyfikowane potrzeby realizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz duży katalog zadań oczekujących, na chwilę obecną nie planuje się realizacji ww. zadania. Jednocześnie informuję, iż Rady Osiedli dysponują budżetem przeznaczonym na działania o charakterze inwestycyjnym. Rada Osiedla może rekomendować przedmiotowe zadanie do realizacji w oparciu o te właśnie środki.


 


Interpelacja: Dot. remontu chodnika przy ulicy Słowiczej
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/03/07, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/03/07 15:19:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/03/07 15:19:27 nowa pozycja