Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78032602

Aktualna strona: 2272929

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:Daniel Wacinkiewicz - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/03/07
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

w odpowiedzi na interpelację dotyczącą remontu chodnika przy ul. Słowiczej informuję, iż we wskazanym miejscu znajduje się opaska i zostanie ona miejscowo naprawiona. Do realizacji budowy chodnika konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta. Koszt projektu szacowany jest na kwotę 40 000 zł. Natomiast mając na uwadze już zidentyfikowane potrzeby realizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz duży katalog zadań oczekujących, na chwilę obecną nie planuje się realizacji ww. zadania. Jednocześnie informuję, iż Rady Osiedli dysponują budżetem przeznaczonym na działania o charakterze inwestycyjnym. Rada Osiedla może rekomendować przedmiotowe zadanie do realizacji w oparciu o te właśnie środki.


 


Interpelacja:Dot. remontu chodnika przy ulicy Słowiczej
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin