Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77993790

Aktualna strona: 2270124

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:2018/12/18
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

w odpowiedzi na Pani zapytanie (35) dot. skrzyżowania ul. Janickiego z ul. Rostworowskiego uprzejmie informuję, iż słupki blokujące na połączeniu ww. ulic zostały przewidziane do wprowadzenia w związku z niszczeniem infrastruktury drogowej (chodnik, pas zieleni) przez ciężkie pojazdy dostarczające towar do pobliskiego obiektu handlowego. Słupki blokujące zostały wprowadzone w miejscach, zapewniających utrzymanie skrajni drogowej poziomej od krawędzi jezdni przy zachowaniu dostępnej szerokości chodnika dla pieszych w ciągu ul. Janickiego i ul. Rostworowskiego.
W ostatnim czasie nasiliły się problemy związane z możliwością postoju pojazdów, głównie z uwagi na lokalizację nowej zabudowy mieszkalnej. Nie zwalnia to jednak okolicznych mieszkańców od stosowania się do podstawowych zasad ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2018 poz. 1990) tj. zakazu zatrzymywania się i postoju w obrębie skrzyżowań, czy miejscach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Wskazać należy, iż Straż Miejska w ramach posiadanych sił i środków prowadzi kontrole ruchu drogowego pod kątem występujących nieprawidłowości w postoju pojazdów. Informuję ponadto, iż oznakowanie poziome z uwagi na małą trwałość utrzymania się na nawierzchni z kostki kamiennej nie jest praktykowane, szczególnie na ulicach prowadzących ruch lokalny i dojazdowy.
 


Interpelacja:Dot. skrzyżowania ul. Janickiego z ul. Rostworowskiego
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin