Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78029100

Aktualna strona: 2272754

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Spraw Społecznych
Odpowiadający:Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/08/21
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

odpowiadając na interpelację Nr 850 uprzejmie informuję, że prace remontowe w Żłobku Nr 3 przy ul. Włościańskiej prowadzone są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z wytycznymi programu. Efekty i cele programu to między innymi poprawa warunków bytowych wraz ze zmianą aranżacji pomieszczeń oraz zwiększenie liczby miejsc. Remont piwnicy nie wchodzi w zakres dofinansowania.
Prace rozpoczęto w pierwszej połowie lipca. Zgodnie z kolejnością robót wykonano przekucia, skuwanie posadzek, a także ścian. Odcięto częściowo instalację wodno-kanalizacyjną, w miejsce wstawiono nową. Wykonywano także bruzdowanie dla nowej instalacji elektrycznej. Podczas takich robót powstają drgania, które często powodują rozszczelnienia w połączeniach sztywnych stalowych rur wodnych. Sytuacje tego typu opisywane są podczas regularnych spotkań projektantów branżowych, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, wykonawcy oraz inwestora. Na spotkaniu w dniu 16 lipca zaplanowano poszerzenie zakresu prac, w tym wymianę rozszczelniających się rur.
Ponadto, z uwagi na fakt, że żłobek funkcjonuje cały rok, również w trakcie trwania prac remontowych, instalacje odłącza się i wymienia etapami z racji konieczności zapewnienia bieżącej wody. Prace realizowane są według uzgodnień i stosunkowo krótkich terminów. Wykonawca ma obowiązek oddać dane pomieszczenia w uzgodnionym czasie, tak aby istniała możliwość zabezpieczenia odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci. Poszerzenie zakresu prac musi być realizowane według powyższych priorytetów.


Interpelacja:Dot. remontu żłobka nr 3 przy ulicy Włościańskiej
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin