Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania radnych

dot. działalności spółki miejskiej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o.

Numer: 224
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2019/01/24

Na podstawie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, realizując ustawowe kompetencje radnego, prawo do "wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych" proszę o udzielenie mi następujących informacji dotyczących spółki miejskiej (100% udziałów) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. (ZUO):
• Proszę o przedstawienie opisu podjętych przez spółkę działań w 2018 roku.
• Proszę o bilans finansowy spółki za rok 2018.
• Proszę wskazać ile osób jest zatrudnionych w spółce.
• Proszę wskazać jakie były zarobki zarządu spółki w 2018 roku. Dodatkowo proszę o informacje czy zarząd otrzymywał dodatki/premie (jeśli tak, to w jakiej wysokości?).
• Proszę wskazać zasadność uchwały z dnia 13 lipca 2018 zwiększającej wynagrodzenie stałe dla Członka Zarządu będącego Prezesem Zarządu do kwoty 19.500 zł miesięcznie.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/01/24, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/01/24 11:12:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/01/24 11:12:41 nowa pozycja