Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/02/19
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Walecznych 23 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 107/4 o pow. 9,0402 ha, obr. 4162, stanowiącej teren byłego Domu Dziecka nr 2, uprzejmie informuję, iż do Biura Rady Miasta został skierowany wykaz dotyczący przedmiotowej nieruchomości (przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą budynków znajdujących się na gruncie), celem wydania opinii przez Komisje Stałe Rady Miasta na najbliższym posiedzeniu ww. Komisji. Po pozytywnej opinii Komisji Stałych Rady Miasta zostanie podany do publicznej wiadomości (na okres 6 tygodni) wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Następnie zostanie ogłoszony przetarg (ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 2 m-cy); przewidywany termin przetargu: czerwiec 2019r.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych prowadzi postępowanie sądowe o opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 55,08 m², zajmowanego przez najemcę, dla którego Sąd ustanowił kuratora. Z informacji uzyskanej z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w dniu 12.02.2019r. wynika, iż termin rozprawy został ustalony na dzień 12.03.2019r.


Interpelacja: Dot. zagospodarowania nieruchomości "Zielony Dwór" przy ul. Walecznych 23
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/02/20, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/02/20 08:51:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/02/20 08:51:00 nowa pozycja