Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78082908

Aktualna strona: 2276213

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/04/12
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

odpowiadając na Pana interpelację z dnia 05 marca 2019 roku dotyczącą opracowania systemu zarządzania zbiórką odpadów informuję, co następuje.
Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem podziemnych pojemników znajduje się w sferze zainteresowania Gminy Miasto Szczecin. Ze względu na obowiązujący system, w którym właściciel nieruchomości wskazuje miejsce lokalizacji pojemnika lub pojemników, działania gminy w pierwszej kolejności ograniczyły się do wskazania lokalizacji pojemników dla potrzeb gromadzenia odpadów segregowanych w miejscach ogólnodostępnych. Mając na uwadze poruszone przez Pana kwestie, zgadzamy się, że podziemne pojemniki mogą stać się ważnym elementem w gminnym systemie gospodarowania odpadami. Lokalizacje muszą uwzględniać jednak wiele aspektów, które są konieczne do przeanalizowania przed przystąpieniem do budowy. W związku z tym, każda z lokalizacji musi zostać zweryfikowana pod kątem zarówno technicznym jak i użytkowym. Przede wszystkim ważne do sprawdzenia są układy infrastruktury drogowej i podziemnej oraz kwestie bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę zalety podziemnego umiejscowienia pojemników, Gmina Miasto Szczecin dołoży również starań w popularyzacji budowy miejsc dla potrzeb podziemnych pojemników na nieruchomościach w zasobach np. spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego.
 


Interpelacja:Dot. Opracowania systemu zarządzania zbiórką odpadów
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin