Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Kultury
Odpowiadający:
Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/04/03
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

W odpowiedzi na interpelację nr 534 w sprawie planów remontowych i modernizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, przedstawiam poniżej odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w ww. interpelacji.

Ad. 1. Negatywna ocena stanu technicznego lokali, zajmowanych przez wymienione przez Panią Radną filie biblioteczne, nie wydaje się uprawniona, ponieważ w większości z nich przeprowadzone zostały w ostatnich latach prace remontowe. Remonty obejmujące m.in. prace naprawcze, wymianę systemu ogrzewania, modernizację instalacji i malowanie pomieszczeń wykonano w takich filiach, jak: F 2 przy ul. Sikorskiego 10, F 3 przy ul. Światowida 97 oraz F 22 przy ul. Narutowicza 4. W przypadku lokalu F 46 przy ul. Nad Odrą 26 również przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych (tymczasowe zamknięcie tej filii wynika ze złego stanu budynku, w którym ona się znajduje i przeznaczeniu całej nieruchomości do kapitalnego remontu, obecnie Zarząd Budynków  i Lokali Komunalnych oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę). Jeśli chodzi natomiast o F 1 przy ul. Śmiałego 4 oraz F 20 przy ul. Śląskiej 21, to oba lokale przewidziane są przez dyrekcję MBP do remontu w roku bieżącym.
Ad. 2. Plan restrukturyzacji sieci bibliotecznej dyrektor MBP przedłożył w marcu br. Zawarte w nim zostały propozycje zmian lokalizacji poszczególnych filii, ich łączenia bądź przenoszenia w nowe miejsca, a w kilku przypadkach również likwidacji. W dokumencie przewidziano także modyfikację funkcji niektórych placówek, zwłaszcza o największej powierzchni, polegającą na znacznym rozszerzeniu oferty programowej i uczynieniu z nich lokalnych ośrodków kultury. Obecnie dokument analizowany jest przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta.
Ad. 3. Z przyczyn niezależnych od Miejskiej Biblioteki Publicznej tymczasowo nie ma możliwości użytkowania lokalu, w którym znajduje się Filia nr 46 przy ul. Nad Odrą 26. Jej działalność zostanie przywrócona po przeprowadzeniu przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych remontu budynku mieszczącym ww. filię. Dyrektor MBP opracowuje natomiast koncepcję wprowadzenia automatyzacji wypożyczeń jako dodatkowej formy usługi bibliotecznej.
Ad. 4. Decyzja o przeniesieniu Filii nr 28 przy pl. Lotników 7 nie została podjęta; kwestia ewentualnych przenosin tej placówki wiąże się z konkretyzacją planów nowego zagospodarowania przestrzennego wokół placu.
Ad. 5. Lokale którymi dysponuje Miejska Biblioteka Publiczna nie były budowane na potrzeby biblioteki, w związku z czym ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych jest w wielu przypadkach problematyczne. Mimo to MBP w ramach swoich możliwości oraz posiadanych środków inwestycyjnych takie działania przystosowawcze prowadzi (w najbliższym czasie planowane jest dostosowanie dla osób niepełnosprawnych Filii nr 14 przy ul. Krzemiennej 17). W pełni przygotowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych będzie nowa biblioteka, budowana na osiedlu Majowym, a także nowo tworzona filia przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8.
Ad 6. Model sieci bibliotecznej opartej na założeniu, że na każdym osiedlu powinna znajdować się biblioteka nigdy nie był przez dyrekcję MBP preferowany. Sieć filii musi podlegać ewolucji i restrukturyzacji, którą wymuszają zarówno przemiany cywilizacyjne i technologiczne w dostępie do źródeł informacji (w tym do książki), a także oczekiwania samych użytkowników, dotyczące nowych funkcji bibliotek publicznych oraz dynamika przeobrażeń na mapie mieszkaniowej Szczecina. Kierunki przemian restrukturyzacyjnych zostaną wskazane Komisji ds. Kultury niezwłocznie po zakończeniu analizy planów opracowanych przez dyrektora MBP.

 


 


Interpelacja: Dot. planów Miejskiej Biblioteki Publicznej
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/04/03, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/04/03 15:17:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/04/03 15:17:01 nowa pozycja