Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Inwestycji Miejskich
Odpowiadający:
Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/06/14
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

w odpowiedzi na Pana interpelację nr 671 z dnia 03.06.2019 r. podtrzymuję informacje zawarte w odpowiedzi na Pańską interpelacje nr 600 z dnia 16.04.2019 r. i jednocześnie informuję, że zakres realizacji zadania pn. „Budowa ulic: Kredowa, Urlopowa i Ostoi-Zagórskiego” nie zostanie rozszerzony o wnioskowaną budowę ulicy Rafy Koralowej. W uchwalonych zapisach, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr VI/192/19 z dnia 23.04.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok oraz Uchwałą RM Nr VI/194/19 z dnia 23.04.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 z perspektywą do 2024 roku, brak jest środków finansowych na rozszerzenie przedmiotowego zadania o budowę ulicy Rafy Koralowej.

 


 


Interpelacja: Dot. budowy ulicy Rafy Koralowej
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/06/14, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/06/14 14:11:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/06/14 14:11:01 nowa pozycja