Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77993747

Aktualna strona: 2270118

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Inwestycji Miejskich
Odpowiadający:Krzysztof Soska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/06/14
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Tak

w odpowiedzi na Pana interpelację nr 671 z dnia 03.06.2019 r. podtrzymuję informacje zawarte w odpowiedzi na Pańską interpelacje nr 600 z dnia 16.04.2019 r. i jednocześnie informuję, że zakres realizacji zadania pn. „Budowa ulic: Kredowa, Urlopowa i Ostoi-Zagórskiego” nie zostanie rozszerzony o wnioskowaną budowę ulicy Rafy Koralowej. W uchwalonych zapisach, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr VI/192/19 z dnia 23.04.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok oraz Uchwałą RM Nr VI/194/19 z dnia 23.04.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 z perspektywą do 2024 roku, brak jest środków finansowych na rozszerzenie przedmiotowego zadania o budowę ulicy Rafy Koralowej.

 


 


Interpelacja:Dot. budowy ulicy Rafy Koralowej
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin