Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78029189

Aktualna strona: 2272768

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:2019/04/10
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Nie

w odpowiedzi na Pana interpelację nr 549 informuję, że projekt pn. „Syrenie Stawy”- centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński, został zrealizowany z myślą o polepszeniu dostępności lasów miejskich dla wszystkich mieszkańców miasta oraz odwiedzających turystów, z uwzględnieniem należytego poszanowania wszelkich aspektów ochrony i przyrody lasów przy zachowaniu zrównoważonego oraz racjonalnego korzystania z naturalnych walorów przyrodniczych Syrenich Stawów. Zaprojektowana szerokość ciągów pieszo-rowerowych jest wynikiem kompromisu pomiędzy istniejącymi przed realizacją zadania ścieżek, przedeptów i dróg leśnych, lokalizacją cennych stanowisk przyrodniczych a maksymalną przepustowością ruchu pieszo-rowerowego. Obecnie nie przewiduje się wprowadzenia ograniczeń w ruchu dla rowerzystów odwiedzających Syrenie Stawy i zgodnie z ustawą o lasach mogą oni korzystać z terenów leśnych na równych prawach jak piesi.


 


Interpelacja:Dot. wprowadzenia zakazu jazdy rowerami po alejkach wokół Syrenich Stawów
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin