Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/04/10
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie

w odpowiedzi na Pana interpelację nr 549 informuję, że projekt pn. „Syrenie Stawy”- centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński, został zrealizowany z myślą o polepszeniu dostępności lasów miejskich dla wszystkich mieszkańców miasta oraz odwiedzających turystów, z uwzględnieniem należytego poszanowania wszelkich aspektów ochrony i przyrody lasów przy zachowaniu zrównoważonego oraz racjonalnego korzystania z naturalnych walorów przyrodniczych Syrenich Stawów. Zaprojektowana szerokość ciągów pieszo-rowerowych jest wynikiem kompromisu pomiędzy istniejącymi przed realizacją zadania ścieżek, przedeptów i dróg leśnych, lokalizacją cennych stanowisk przyrodniczych a maksymalną przepustowością ruchu pieszo-rowerowego. Obecnie nie przewiduje się wprowadzenia ograniczeń w ruchu dla rowerzystów odwiedzających Syrenie Stawy i zgodnie z ustawą o lasach mogą oni korzystać z terenów leśnych na równych prawach jak piesi.


 


Interpelacja: Dot. wprowadzenia zakazu jazdy rowerami po alejkach wokół Syrenich Stawów
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/04/10, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/04/10 14:21:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/04/10 14:21:54 nowa pozycja