Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Likwidacja Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej


Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej w Szczecinie Nr KRS 399129 informuje, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie z dnia 20.05.2019r. sygn. akt XIII Ns.Rej.KRS 22917/18/218 Towarzystwo uległo rozwiązaniu.

Likwidatorem Towarzystwa ustanowiony został Igor Łoniewski. Wzywa się do zgłaszania ewentualnych wierzytelności w stosunku do Towarzystwa w terminie jednego miesiąca od daty niniejszego obiweszczenia na adres Likwidatora: ul. Kurza Stopka 5/C, 70-535 Szczecin.


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/01/10, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2020/01/10 12:50:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2020/01/10 12:50:50 nowa pozycja