Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin


Szanowni Państwo,

w związku z dobiegającą końca kadencją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin, na podstawie art. 44 b ust. 1 i art. 44 c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172), w wykonaniu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560), Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego ukazało się ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin, uzasadnienie. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin” w terminie do dnia 16 września 2019 r.

Spośród zgłoszonych kandydatów Prezydent Miasta Szczecin powoła pięciu członków Rady w terminie do 30 dni od dnia wskazanego jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/08/23, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2019/08/23 12:53:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2019/08/23 12:53:02 nowa pozycja