Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Likwidacja Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Morskiej i Śródlądowej


Likwidator Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Morskiej i Śródlądowej z siedzibą w Szczecinie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 139331 podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2020 z dnia 08.08.2019 oraz Nr 4/2019 z dnia 15.11.2019 Walnego Zebrania Członków w sprawie likwidacji Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Morskiej i Śródlądowej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16.01.2020 ustanowiono likwidatora.

Likwidatorem Stowarzyszenia jest Stanisław Szybiak, e-mail: wielgowo@poczta.onet.pl

Adres do korespondencji:

ul. Sabały 11A

71-114 Szczecin

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia na powyżej podany adres.
 


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/06/29, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2020/06/29 11:58:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2020/06/29 11:58:04 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2020/06/29 11:56:53 nowa pozycja