Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Czekamy na zgłoszenia do konkursu "POZARZĄDOWY SZCZECIN" - Serdecznie zapraszamy!


Konkurs „POZARZĄDOWY SZCZECIN”
edycja 2019

Zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ze Szczecina do udziału w Konkursie „POZARZĄDOWY SZCZECIN” poprzez zgłaszanie zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, bez względu na sferę pożytku publicznego, której dotyczą; zrealizowanych w roku 2018 i 2019, na terenie Miasta Szczecin. W edycji 2019 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2018 do 30 września 2019 roku. Więcej informacji na stronie http://sektor3.szczecin.pl

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Szczecin, posiadających swoją siedzibę na terenie Szczecina oraz zgłaszających inicjatywy/ projekty, zrealizowane na terenie Szczecina.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działalności organizacji pozarządowych z terenu Szczecina, działających na terenie miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów i inicjatyw, które przyczyniają się nie tylko do upowszechniania działalności III sektora na terenie Szczecina ale również do prezentacji aktywnego, kreatywnego miasta, jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi inicjatyw społecznych.

Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

a) projekt społeczny – czyli inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową swojej grupy docelowej, bez względu na sferę pożytku, w której była realizowana;

b) akcja społeczno-obywatelska – czyli inicjatywa (organizacji pozarządowej czy grupy nieformalnej) podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest na dużym poziomie i jest jego kluczowym elementem.

Oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona Kapituła Konkursu składająca się z minimum czterech Członków, w tym m. in. z: Fundacji Sektor 3, Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego oraz przedstawiciela mieszkańców Szczecina. Kapituła może również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej. Nagroda ta może zostać przyznana w którejkolwiek z kategorii, jeśli Kapituła uzna, że przedsięwzięcie, działanie zrealizowane przez nagradzany podmiot zasługuje na nominację ze względu na jego nowatorski charakter, innowacyjność, inne walory, osiągnięcia lub właściwości.

Nagrodą główną w każdej kategorii jest bon o wartości 2000 zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną.
Nagrodami – wyróżnieniami (po 2 w każdej kategorii) jest bon o wartości 400 zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną.
Zwycięzca w danej kategorii Konkursu, oprócz nagrody głównej oraz wyróżnieni w danej kategorii Konkursu otrzyma dyplom okolicznościowy.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Gali Obywatelskiej 5 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w regulaminie dostępnym TUTAJ

Można zgłosić dowolną ilość uczestników i inicjatyw. Przedmiotem oceny, w edycji 2019, będą inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2018 do 30 września 2019 roku.

Zgłoszenie uczestnika dokonywane jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub składając go osobiście w biurze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie,
b) przesyłając podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl


Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 24 października 2019 włącznie (obowiązuje data wpływu zgłoszenia).
Inne formy przyjmowania zgłoszeń nie będą uwzględniane.


Organizatorem Konkursu pn. „POZARZĄDOWY SZCZECIN”, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Sektor 3 poprzez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie oraz Gmina Miasto Szczecin.

 


 


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/10/18, odpowiedzialny/a: Joanna Gbinowska, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2019/10/24 10:17:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2019/10/24 10:17:46 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/24 10:17:27 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/24 10:16:58 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/18 13:58:22 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/15 14:21:21 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/15 14:21:11 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/10 12:26:03 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/09 14:49:00 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/09 14:43:41 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/07 13:43:45 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/07 13:42:44 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/04 10:30:47 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:50:18 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:49:05 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:48:24 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:47:44 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:47:05 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:46:38 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:34:51 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:33:16 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:31:58 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:29:21 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:28:05 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:24:40 modyfikacja wartości
Joanna Gabinowska 2019/10/03 12:22:54 nowa pozycja