Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248190

Aktualna strona: 173337

Wydrukowano: 1719

Inwestycje realizowane

„Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

OŚ PRIORYTETOWA: V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce
DZIAŁANIE: 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Tytuł projektu: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Tytuł zadania Gminy Miasto Szczecin realizowanego w ramach projektu: „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”.  

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 roku

 

I OPIS ZADANIA

Zadanie „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie” jest elementem szerokiego projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a Gmina Miasto Szczecin jest jednym z dziesięciu partnerów. Przedmiotowe zadanie obejmuje swoim zakresem budowę przystanku osobowego Łękno wraz z przebudową linii kolejowej i przejazdu kolejowego oraz budowę systemu dynamicznej informacji podróżnych oraz megafonizacji.

II CEL ZADANIA

Realizacja projektu przyczyni się do integracji kolei z innymi środkami transportu. Sieć kolejowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej  połączy największe miasta obszaru metropolitalnego - Stargard, Goleniów, Gryfino i Police ze Szczecinem. Pasażerowie otrzymają do dyspozycji 40 przystanków węzłowych - 31 to istniejące stacje, które zostaną w znacznym stopniu zmodernizowane
i rozbudowane. Na potrzeby SKM powstanie także 9 całkowicie nowych przystanków. Wszystkie perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Budowa przystanku osobowego Łęknozwiększy komfort podróżowania i polepszy dostęp do kolei. Nowe urządzenia i zmodernizowany przejazd kolejowo – drogowy zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

 

III WARTOŚĆ ZADANIA

Szacowany koszt zadania wynosi 23 317 243 PLN

 

IV WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Zgodnie z umową o dofinansowanie udzielone zostanie dofinansowanie w wysokości 12 832 309 PLN

 

V HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania: listopad 2018 roku– listopad 2020 roku

 

VI LOKALIZACJA ZADANIA

Zadanie będzie realizowane w obrębie alei Wojska Polskiego w miejscu węzła komunikacyjnego Łękno • Węzeł komunikacyjny Łękno
   Węzeł komunikacyjny Łękno
 • wizualizacja_inwestycji
   wizualizacja_inwestycji
 • wizualizacja_inwestycji
   wizualizacja_inwestycji
 • Węzeł komunikacyjny Łękno
   Węzeł komunikacyjny Łękno
 • wizualizacja_inwestycji
   wizualizacja_inwestycji
 • wizualizacja_inwestycji
   wizualizacja_inwestycji
 • wizualizacja_inwestycji
   wizualizacja_inwestycji
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin