Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje realizowane

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: 2 – Gospodarka niskoemisyjna
DZIAŁANIE: 2.2 – Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tytuł projektu:
„Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą
na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”

Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.02.00-32-0001/17-00 z dnia 23.06.2017r.


I. OPIS PROJEKTU

Przedmiotowy projekt obejmuje swoim zakresem budowę układu drogowego na odcinku od ulicy Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego wraz z budową węzła Łękno.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane zgodnie z wydanymi decyzjami ZRID nr: 10/2016 z dnia 30.11.2016 roku oraz 9/2019 z dnia 22.10.2019 roku, polegające na:


• Budowie nowej drogi długość ok. 1km na odcinku od ul. Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego.
• Budowie skrzyżowania dwupoziomowego (węzeł Łękno) w ciągu al. Wojska Polskiego.
• Przebudowie Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Solskiego do ul. Zaleskiego.
• Przebudowie torowiska tramwajowego w Al. Wojska Polskiego dł. ok. 0,6km, wykonaniu pasa autobusowo-tramwajowego wraz z budową peronów na wysokości ul. Jasienicy.
• Przebudowie wlotu ul. Traugutta i wlotów ul. Zaleskiego do Al. Wojska Polskiego.
• Przebudowie ul. Jasienicy oraz ul. Kochanowskiego.
• Budowie obiektów mostowych wraz z murami oporowymi.
• Budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
• Budowie jednostronnej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego oraz obustronnych ścieżek i chodników wzdłuż Al. Wojska Polskiego.
• Budowie parkingu rowerowego.
• Budowie ekranu akustycznego przy ul. Jasienicy.
• Budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz oświetlenia ulicznego.
• Wykonaniu nasadzeń zieleni.
• Rozbiórce istniejącego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Jasienicy.

II. CEL PROJEKTU

Celem głównym realizacji przedmiotowej inwestycji jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu indywidualnego na terenie aglomeracji szczecińskiej poprzez budowę infrastruktury transportu publicznego w obrębie węzła komunikacyjnego ŁĘKNO w Szczecinie i tym samym zwiększenie mobilności i atrakcyjności komunikacji publicznej.

III. WARTOŚĆ PROJEKTU

Szacowany koszt projektu wynosi  około 109 000 000 PLN

IV. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWNIA

Zgodnie z umową o dofinansowanie udzielone zostanie dofinansowanie w kwocie 73 000 000 PLN

V. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Termin realizacji inwestycji: październik 2018 roku – grudzień 2021 roku

VI. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projekt będzie realizowany w obrębie ulic: Arkońska, Niemierzyńska, Wojska Polskiego, Traugutta, Solskiego, Prusa, Pawła Jasienicy, Bohdana Zaleskiego, Jana Kochanowskiego, Juliana Fałata w Szczecinie.
 
Zdjęcie z lotu ptaka_maj_2019
Zdjęcie z lotu ptaka_maj_2019
Zdjęcie z lotu ptaka_sierpień_2019
Zdjęcie z lotu ptaka_sierpień_2019
Zdjęcie z lotu ptaka_sierpień 2020 rok
Zdjęcie z lotu ptaka_sierpień 2020 rok
Zdjęcie z lotu ptaka - luty 2021 rok
Zdjęcie z lotu ptaka - luty 2021 rok
Zdjęcie z lotu ptaka luty 2020
Zdjęcie z lotu ptaka luty 2020
Zdjęcie z lotu ptaka_luty_2019
Zdjęcie z lotu ptaka_luty_2019
Zdjęcie z lotu ptaka - listopad 2020 rok
Zdjęcie z lotu ptaka - listopad 2020 rok
Zdjęcie z lotu ptaka_sierpień 2021r.
Zdjęcie z lotu ptaka_sierpień 2021r.
Zdjęcie z lotu ptaka listopad 2021
Zdjęcie z lotu ptaka listopad 2021
Zdjęcie z lotu ptaka_listopad 2019 rok
Zdjęcie z lotu ptaka_listopad 2019 rok
Zdjęcie z lotu ptaka_maj 2021r.
Zdjęcie z lotu ptaka_maj 2021r.
Zdjęcie z lotu ptaka_maj 2020 rok
Zdjęcie z lotu ptaka_maj 2020 rok
udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/07/14, odpowiedzialny/a: Alicja Dziedzic, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2022/02/24 08:32:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2022/02/24 08:32:32 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2022/02/23 08:23:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/03/19 12:06:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/03/19 11:56:39 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2020/09/24 11:00:15 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2020/09/04 09:22:47 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2020/08/26 10:00:31 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2020/06/26 12:21:22 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2020/06/26 09:52:13 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2020/06/26 09:46:52 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2020/06/17 08:09:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/05/28 11:59:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/21 11:24:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/11/19 13:44:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/20 13:59:53 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2019/05/20 11:53:56 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2019/03/14 13:36:38 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2019/01/09 12:43:06 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2018/11/15 09:17:27 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/14 11:12:35 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/14 10:59:37 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/14 10:58:06 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/14 10:53:10 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/14 10:51:28 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/14 10:40:39 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/07/14 10:32:18 nowa pozycja