Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79363771

Aktualna strona: 181426

Wydrukowano: 1719

Inwestycje realizowane

Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

PRIORYTET: VI  - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

DZIAŁANIE: 6.1 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

 

Tytuł projektu:

Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie

 

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.06.01.00-00-0017/16-00 z dnia 21.12.2017r.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotowy projekt polega na przebudowie układu drogowego poprzez przebudowę i budowę  nowych torowisk w obszarze śródmiejskim Szczecina. Projekt obejmuje swoim zakresem trzy zadania inwestycyjne:

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)

W ramach zadania przebudowana zostanie trasa tramwajowa na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej wraz  z budową drugiego toru oraz wybudowy zostanie nowy odcinek dwutorowy od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli Mierzyn. Zaplanowano również zabudowę rozjazdu w torze nr 2 przed wjazdem na Rondo Gierosa, który umożliwi wjazd na torowisko od strony ul. Okulickiego/Kwiatowej.
Inwestycja obejmuje również przebudowę północnej jezdni ulicy Ku Słońcu na odcinku od ul. Krętej do ul. Przygodnej. Przebudowana zostanie południowa jezdnia w obrębie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową. W ramach inwestycji przewidziano (w miejscach kolizyjnych) wymianę nawierzchni i przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej po północnej stronie ulicy. Na pętli tramwajowo-autobusowej zaprojektowano wspólne przystanki dla wysiadających i dla wsiadających, umożliwiające przesiadkę z autobusu do tramwaju. Przewidziano również budowę dwóch parkingów rowerowych – jednego w obrębie pętli i drugiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Hrubieszowską, połączonych z istniejącymi ścieżkami rowerowymi.

     

Przebudowa ul. Arkońskiej wraz z budową torowiska od pętli Las Arkoński do al. Wojska Polskiego

W ramach zadania skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego – Arkońskiej – Szafera zostanie przebudowane na skrzyżowanie typu rondo. Jezdnie wlotowe i wylotowe będą posiadać dwa pasy ruchu. Zaprojektowano także wyspy przystankowe i kierunkowe oddzielające torowisko tramwajowe od jezdni. Inwestycja obejmuje również przebudowę ul. Arkońskiej – od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej Las Arkoński wraz z przebudową istniejącego wiaduktu. Odcinek ul. Arkońskiej będzie posiadał cztery pasy ruchu (po dwa w każdą stronę). Środkowe pasy ruchu będą wspólne z torowiskiem tramwajowym wbudowanym w jezdnię. Po obu stronach jezdni przewidziano chodniki, a po stronie zachodniej ścieżkę rowerową. Na terenie naprzeciwko stadionu zlokalizowano parking Park & Ride dla samochodów osobowych i autokarów oraz parking Bike & Ride. Parking stanowić będzie miejsce przesiadkowe umożliwiające dojazd komunikacją miejską do centrum. W pobliżu wejścia na stadion „Arkonii” zlokalizowano przystanki tramwajowo – autobusowe. Istniejąca pętla tramwajowa „Las Arkoński” podlegać będzie gruntownej przebudowie na pętlę tramwajowo – autobusową. W rejonie pętli zlokalizowano parking Park & Ride dla samochodów osobowych.

Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ulicy Szafera od al. Wojska Polskiego do nowo wybudowanego skrzyżowania o ruchu okrężnym typu RONDO z ul. Modrą i ul. Romera. Wybudowane zostanie torowisko tramwajowe, wydzielone pomiędzy jezdniami z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano pas autobusowo-tramwajowy PAT wraz ze wspólnymi przystankami autobusowo-tramwajowymi.

Inwestycja obejmuje również budowę pętli tramwajowo – autobusowej przy Hali Widowiskowo-Sportowej. Ponadto w celu optymalnego skomunikowania Hali Widowiskowo-Sportowej oraz pętli tramwajowo-autobusowej z nowoprojektowaną ulicą Szafera, w okolicy pętli zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo
z dwoma pasami ruchu, którego zadaniem jest przyjęcie wzmożonego ruchu pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z przedmiotowego obszaru. W okolicy pętli zaplanowano również budowę trzech obiektów Park & Ride dla samochodów osobowych oraz jednego obiektu Bike & Ride.

CEL PROJEKTU 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Szczecina poprzez rozwój tras tramwajowych miasta. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu możliwa będzie integracja systemu transportu w Szczecinie.

Wzrost atrakcyjności transportu szynowego osiągnięty zostanie poprzez poprawę dostępności dla mieszkańców do transportu zbiorowego, skrócenie czasu przejazdu, poprawę płynności ruchu w mieście, wzrost poziomu bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, wzrost komfortu podróżowania, co w konsekwencji przełoży się na przejęcie pasażerów z transportu indywidualnego, a tym samym zmniejszy się negatywny wpływ transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Szacowany koszt projektu wynosi 260 000 000  PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWNIA

Zgodnie z umową o dofinansowanie udzielone zostanie dofinansowanie w kwocie 85 729 000 PLN

HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Termin realizacji inwestycji: styczeń 2018 roku – grudzień 2021 roku

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projekt będzie realizowany w lewobrzeżnej części Szczecina w rejonie ulic: Ku Słońcu, Szafera, Arkońskiej i al. Wojska Polskiego.
 • Zdjęcia z realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
   Zdjęcia z realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
 • Zdjęcia z realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
   Zdjęcia z realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
 • Zdjęcia z realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
   Zdjęcia z realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
 • Zdjęcia z realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
   Zdjęcia z realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
 • Przebudowa ulicy Arkońskiej IV kwartał 2019
   Przebudowa ulicy Arkońskiej IV kwartał 2019
 • Przebudowa ulicy Arkońskiej IV kwartał 2019
   Przebudowa ulicy Arkońskiej IV kwartał 2019
 • Przebudowa ulicy Arkońskiej IV kwartał 2019
   Przebudowa ulicy Arkońskiej IV kwartał 2019
 • Przebudowa ulicy Arkońskiej IV kwartał 2019
   Przebudowa ulicy Arkońskiej IV kwartał 2019
 • Zdjęcia realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
   Zdjęcia realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
 • Zdjęcia realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
   Zdjęcia realizacji przebudowy ulicy Arkońskiej
 • III kwartał 2019
   III kwartał 2019
 • III kwartał 2019
   III kwartał 2019
 • III kwartał 2019
   III kwartał 2019
 • III kwartał 2019
   III kwartał 2019
 • III kwartał 2019
   III kwartał 2019
 • Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
   Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
 • Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
   Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
 • Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
   Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
 • Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
   Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
 • Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
   Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
 • Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
   Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
 • Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
   Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
 • Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
   Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
 • Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
   Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
 • Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
   Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)
 • Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
   Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
 • Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
   Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
 • Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
   Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
 • Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
   Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
 • Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
   Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
 • Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
   Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
 • Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
   Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
 • Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
   Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
 • Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
   Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
 • Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej
   Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sporotwej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej

Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin