Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78097945

Aktualna strona: 302109

Wydrukowano: 11119

Inwestycje celu publicznego

Budowa polany rekreacyjnej przy Stawach Bliźniaczych


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j.Dz.U.2018.1945)

 Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na wniosek z dnia 21.05.2018r. Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie, wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie polany rekreacyjnej przy Stawach Bliźniaczych na działce nr 23/6 obr. 3022 w Szczecinie.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni. W okresie zamieszczenia obwieszczenia strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 249A, w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
- tel. 91 42-45-533).


Data wygaśnięcia: 21.08.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin