Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

Przebudowa i rozbudowa źródeł wytwarzania, magazynowania gazów medycznych... al. Powstańców Wielkopolskich 72


Szczecin, 16.09.2020r.

WUiAB-VI.6733.60.2020.PI

UNP: 48918/WUiAB/-VII/20

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2020.293 ze zm.)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

 

że na wniosek z dnia 08.06.2020r. Samodzielnego Publicznego Szpitalu Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa i rozbudowa źródeł wytwarzania, magazynowania gazów medycznych
oraz centralnej rozprężni wraz z sieciami przemysłowymi gazów medycznych
w systemie pierścieniowym zasilające budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
przy al. Powstańców Wielkopolskich 72”
– teren inwestycji działka nr 36 obr. 1057 w Szczecinie

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od 17.09.2020r. do 01.10.2020r.
 

W w/w terminie Informacji w przedmiotowej sprawie udziela osoba prowadząca postępowanie - tel. 91 435 1121, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 01.10.2020

IV
udostępnił: Prezydent Maista Szczecin, wytworzono: 2020/09/17, odpowiedzialny/a: PI, wprowadził/a: Paulina Igielska, dnia: 2020/09/16 13:12:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Igielska 2020/09/16 13:12:21 nowa pozycja