Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie-budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przy ul. Mokradłowej


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Architektury i Budownictwa
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 567, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2022-05-17

 

 

Nasz znak:WAiB-VI.6733.1.26.2022.HH

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz.503 tj.),

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia ,

 

że dnia 11.04.2022 r. na wniosek Pani Jolanty Kędzierskiej, Pani Pauliny Mikołajczak, Pana Filipa Kędzierskiego i Pana Wojciecha Smoguleckiego, wszczęto postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przy ul. Mokradłowej, w granicach działek nr :29, 21/13, 21/10, 514, 21/15, 21/14, 21/12 obręb 4195.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od17.05.2022 r. do31.05.2022 r.

 

W ww. terminie Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, udziela informacji związanych z aktami sprawy, pod tel. 91 42 45 556, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

 

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 31.05.2022

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/05/17, odpowiedzialny/a: Honorata Haryza, wprowadził/a: Honorata Haryza, dnia: 2022/05/17 14:06:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Haryza 2022/05/17 14:06:50 modyfikacja wartości
Honorata Haryza 2022/05/17 10:16:09 modyfikacja wartości
Honorata Haryza 2022/05/17 10:13:31 nowa pozycja