Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie-budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych ul. Stacyjna, Pomorska


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Architektury i Budownictwa

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 5556 fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin, 21.09.2021 r.

 

 

 

Nasz znak:WUiAB-VI.6733.24.2021.HH                                              

UNP:32596/WUiAB/-VII/21

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. ze zm.),

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

 

że wydano Decyzję Nr 33/21 z dnia 21.09.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzeczPolskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna,al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w125 PEHD i przyłączy wodociągowych w75 PEHD oraz w63 PEHD położonej w ul. Stacyjnej oraz ul. Pomorskiej w Szczecinie w ramach zadania „Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Dąbie”, w granicach działek nr: 2/8, 2/16 obręb 4055, nr 14 obręb 4033.

 

 Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

 

od 22.09.2021 r. do  06.10.2021 r.

 

Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w ww. terminie udziela informacji związanych z aktami sprawy, pod

tel. 91 42 45 556, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 06.10.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/09/22, odpowiedzialny/a: Honorata Haryza, wprowadził/a: Honorata Haryza, dnia: 2021/09/22 13:32:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Haryza 2021/09/22 13:32:13 nowa pozycja