Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie- zmiana decyzji nr 19/20 z dnia 06.05.2020 r. ul. Stolarska


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 567, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2020-10-12

 

 

 

Nasz znak: WUiAB-VI.6733.70.2020.HH

UNP:54816/WUiAB/-VII/20

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 t.j. ze zm.).

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

że dnia01.10.2020 r. na wniosekENEA Operator Sp. z o. o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,wszczęto postępowanie w sprawie  zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/20 z dnia 06.05.2020 r., dla inwestycji polegającej na: „budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV i 15kV, elektroenergetycznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej szafy kablowej nN  oraz elektroenergetycznych słupów  nN wraz z zagospodarowaniem terenu i demontażem istniejących elementów sieci elektroenergetycznej”, położonych w Szczecinie w rejonie ulic: Stolarskiej i Łomżyńskiej na części działek nr: 1/1, 11/2 obręb 3044; nr: 3, 4 obręb 3043; nr: 14, 44, 45/4, 55/3, 79/4, 79/5 obręb 3041, w zakresie zwiększenia terenu inwestycji w granicach działki nr 11/2 obręb 3044.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 12.10.2020r. do 26.10.2020r.

 

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 można zapoznać się z aktami sprawy.

Informacji udziela się pod tel.91 4245 556, 91 4245 5582

adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl.   

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 26.10.2020

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2020/10/12, odpowiedzialny/a: Honorata Haryza, wprowadził/a: Honorata Haryza, dnia: 2020/10/12 13:43:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Haryza 2020/10/12 13:43:00 modyfikacja wartości
Honorata Haryza 2020/10/12 13:40:32 modyfikacja wartości
Honorata Haryza 2020/10/12 13:38:30 modyfikacja wartości
Honorata Haryza 2020/10/12 13:38:15 nowa pozycja