Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

zmiana decyzji budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 ze zm.)

 Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na wniosek z dnia 28.08.2019r. Pomorski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie, wydana została decyzja w sprawie zmiany decyzji nr 31/19 z dnia 10.06.2019r. znak: WUiAB-VI.6733.22.2019.PI, UNP: 26623/WUiAB/-VII/19
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 18/2 obr. 2061 przy ul. Unii Lubelskiej i ul. Klonowica.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni. W okresie zamieszczenia obwieszczenia strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 249A, w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
- tel. 91 42-45-533).


Data wygaśnięcia: 14.10.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem