Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

"Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn90PE"ul. Senna


WUiAB - VI.6733.33.2021.BM Szczecin 18.08.2021r. UNP: 41478/WUiAB/-VII/21 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz.741t.j. ze zm.) Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia że, dnia 18.08.2021r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn90PE” położonej przy ul. Sennej w Szczecinie w granicach działek nr: 80, 60/42 z obrębu 4195. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj. od 23.09.2021r. do 07.10.2021r. W ww. terminie uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Biuro Obsługi Interesantów. Informacje w przedmiotowej sprawie udziela: Inspektor Beata Machowska tel. 91 4245792 Adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 07.10.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/09/23, odpowiedzialny/a: Beata Machowska, wprowadził/a: Beata Machowska, dnia: 2021/09/23 14:56:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Machowska 2021/09/23 14:56:35 nowa pozycja