Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

Budowa wewnetrznych linii zasilających 0,4kV na działkach nr 5,6 obr. 3021 na potrzeby zasilania ogrodów działkowych "ROD-Hutnik" ul. Inwalidzka dz. nr 5, 6 obrę 3021


WAiB - VI.6733.46.2021.B                                                                                                                                                                                            Szczecin 12.10.2021r.

UNP: 51458/WAiB/-VII/21

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz.741t.j. ze zm.) Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia że, dnia 05.10.2021r. na wniosek Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, ROD „Hutnik” w Szczecinie, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa wewnętrznych linii zasilających 0,4 kV na działkach nr 5, 6 obr. ew. 3021 na potrzeby zasilania ogrodów działkowych „ROD-Hutnik” przy ul. Inwalidzkiej” położonej przy ul. Inwalidzkiej w Szczecinie w granicach działek: nr 5, 6 obręb 3021. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj. od 13.10.2021r. do 27.10.2021r. W ww. terminie uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Biuro Obsługi Interesantów. Informacje w przedmiotowej sprawie udziela: Inspektor Beata Machowska tel. 91 4245792 Adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 27.10.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin , wytworzono: 2021/10/13, odpowiedzialny/a: Beata Machowska, wprowadził/a: Beata Machowska, dnia: 2021/10/13 13:01:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Machowska 2021/10/13 13:01:44 nowa pozycja