Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

Rozbudowa i przebudowa budynku stacji elektroenergetycznej RS Krzysztofa”, położonej w Szczecinie przy ulicy Podgórnej 48,.


 

 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 582, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2020-10-26

 

WUiAB- VI.6733.18.2020.PI/DS                                                   

UNP: 19410/WUiAB/-VII/20

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 256 t.j. ze zm.). 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

że  dnia 26.10.2020r. wydano postanowienie ws. sprostowania  pomyłki oczywistej w decyzji Nr 23/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01.06.2020r.  znak: WUiAB- VI.6733.18.2020.PI/DS,dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie i przebudowie przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych części budynku stacji elektroenergetycznej RS Krzysztofa”, położonej w Szczecinie przy ulicy Podgórnej 48, w granicach działki nr 6/33 z obrębu 1038,

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 27.10.2020r.  do 10.11.2020r.

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, informacji w przedmiotowej sprawie udziela:

Kierownik referatu Dorota Skłodowska tel. 91 42 45 582, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

 Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 10.11.2020

udostępnił: Prezydent M. Szczecin, wytworzono: 2020/10/26, odpowiedzialny/a: Dorota Skłodowska, wprowadził/a: Dorota Skłodowska, dnia: 2020/10/27 08:59:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Skłodowska 2020/10/27 08:59:04 modyfikacja wartości
Dorota Skłodowska 2020/10/26 15:01:25 nowa pozycja