Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

Budowa sieci gazowej niskiego cisnienia przy ul. Rymarskiej w Szczecinie


WUiAB - VI.6733.40.2021.BM                                                            Szczecin 23.09.2021r.

UNP: 48516/WUiAB/-VII/21

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz.741t.j. ze zm.)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że, dnia 21.09.2021r. na wniosekPolskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. w Tarnowie wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Rymarskiej w Szczecinie” przy ul. Rymarskiej  w Szczecinie, działki nr 5/1, nr 22 obręb 4172.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od  23.09.2021r. do  07.10.2021r.

 

 

W  ww. terminie uwagi i wnioski można składać w Urzędzie  Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Biuro Obsługi Interesantów.

Informacje w przedmiotowej sprawie udziela:

Inspektor Beata Machowska tel. 91 4245792

Adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl 

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Data wygaśnięcia: 07.10.2021

udostępnił: Pezydent Miasta Szczecin , wytworzono: 2021/09/23, odpowiedzialny/a: Beata Machowska, wprowadził/a: Beata Machowska, dnia: 2021/09/23 12:33:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Machowska 2021/09/23 12:33:00 nowa pozycja