Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje celu publicznego

Rozbudowa sieci wodociagowej na odcinku od ul. Figowej do ul. Trzcinowej" ul. Figowa


WAiB - VI.6733.1.28.2022.BM Szczecin 13.05.2022r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz.503t.j. ze zm.) Prezydent Miasta Szczecin zawiadamia że, dnia 06.05.2022r. na wniosek MK DEVELOPER Osiedle Klonowe Sp. z o.o., wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Figowej do ul. Trzcinowej” położonej przy ul. Figowej, Trzcinowej w Szczecinie, działka ewidencyjna nr 23/7 obręb ewidencyjny 4195. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj. od 16.05.2022r. do 30.05.2022r. W ww. terminie uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Biuro Obsługi Interesantów. Informacje w przedmiotowej sprawie udziela: Inspektor Beata Machowska tel. 91 4245792 Adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data wygaśnięcia: 30.05.2022

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/05/16, odpowiedzialny/a: Beata Machowska, wprowadził/a: Beata Machowska, dnia: 2022/05/16 15:21:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Machowska 2022/05/16 15:21:56 nowa pozycja