Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

budowa sieci gazowej niskiego cisnienia dn90PE przy ul. Sennej w Szczecinie


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział  Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 792, fax +4891 42 45 586
wuiab@um.szczecin.pl -  www.szczecin.eu

 

                                                                                                                                                                                                               WAiB - VI.6733.33.2021.BM

 

UNP: 41478/WAiB/-VII/21                                                            Szczecin 21.10.2021r

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741.t.j. ze zm.)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

z siedzibą w  Tarnowie,

 

wydano decyzję Nr 35/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.10.2021r. polegającej na:

„budowie sieci gazowej  niskiego ciśnienia dn90PE ”, położonej w rejonie ulicy Sennej w Szczecinie, w granicach działki nr 80, 60/42  z obrębu 4195.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od  22.10.2021r. do 05.11.2021r.

 

W  ww. terminie telefonicznie  nr 9142425792,  za pomocą email bmachow@um.szczecin.pl, (pokój  nr 267) w Wydziale Architektury  i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin można uzyskać informacje w ww. sprawie.

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 


Data wygaśnięcia: 05.11.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecijn, wytworzono: 2021/10/21, odpowiedzialny/a: Beata Machowska, wprowadził/a: Beata Machowska, dnia: 2021/10/21 13:36:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Machowska 2021/10/21 13:36:42 nowa pozycja