Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

Budowa linii kablowych SN-15kV z projektowanej stacji 110/15 kV Pomorzany”, położonej w Szczecinie w rejonie ulic: Św. Józefa, Boczna, Witolda Starkiewicza 2, Grudziądzka.


 

 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 582, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2020-03-25

Nasz znak:WUiAB-VI.6733.22.2020.DS

UNP:21589/WUiAB/-VII/20

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz.293 t.j.)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że  dnia  05.03.2020r. na  wniosek  ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, wszczęto postępowaniew sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „20.03.2020r. na  wniosek  ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, wszczęto postępowaniew sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii kablowych SN-15kV wyprowadzanych z projektowanej stacji 110/15 kV Pomorzany”, położonej w Szczecinie w rejonie ulic: Św. Józefa, Boczna, Witolda Starkiewicza 2, Grudziądzka, w granicach działek nr: 84, 72, 77, 48, 44/12, 44/24 obrębu 1057.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 26.03.2020r. do 09.04.2020r.

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, informacji w przedmiotowej sprawie udziela:

p.o. Kierownika referatu Dorota Skłodowska tel. 91 42 45 582,

adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Data wygaśnięcia: 09.04.2020

IV
udostępnił: Prezydent M. Szczecin, wytworzono: 2020/03/25, odpowiedzialny/a: Dorota Skłodowska, wprowadził/a: Dorota Skłodowska, dnia: 2020/03/25 14:54:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Skłodowska 2020/03/25 14:54:45 nowa pozycja