Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Szczecinie przy ul. Golęcińskiej


Szczecin, 23.09.2021r.

 

WAiB-VI.6733.38.2021.PI

UNP: 48514/WAiB /-VII/21

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2021.741 ze zm.)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na wniosek z dnia 21.09.2021r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Bandrowskiego w Tanowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Szczecinie przy ul. Golęcińskiej – część działki 19/2 obr. 3008

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od 24.09.2021r. do 08.10.2021r.

W w/w terminie Informacji w przedmiotowej sprawie udziela osoba prowadząca postępowanie - tel. 91 435 1121, adres e-mail: waib@um.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 08.10.2021

udostępnił: Prezydent Maista Szczecin, wytworzono: 2021/09/23, odpowiedzialny/a: PI, wprowadził/a: Paulina Igielska, dnia: 2021/09/23 14:05:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Igielska 2021/09/23 14:05:23 nowa pozycja