Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75047975

Aktualna strona: 291719

Wydrukowano: 11119

Inwestycje celu publicznego

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Łukasińskiego i ul. Janka Muzykanta


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(j.t.Dz.U.2017.1073)

 Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na wniosek z dnia 07.03.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Łukasińskiego i ul. Janka Muzykanta (działki nr 14 i nr 5/1 oraz część działki nr 2 obr. 2055) w Szczecinie.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni. W okresie zamieszczenia obwieszczenia strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 249A, w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
- tel. 91 42-45-533).


Data wygaśnięcia: 29.05.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin