Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 i 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV, szaf kablowych nN oraz słupów nN w rejonie ulicy Łomżyńskiej w Szczecinie


 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 43 51121, fax +4891 42 45 586
wuiab@um.szczecin.eu -  www.szczecin.eu

 

WUiAB-VI.6733.33.2020.AF

UNP: 26651/WUiAB/-VII/20

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j.)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

że dnia 05.05.2020 r. na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 i 15 kV, elektroenergetycznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych szaf kablowych nN oraz elektroenergetycznych słupów nN” w granicy działek nr: 3, 6/5, 1/10  z obrębu 3043, 1, 48
z obrębu 3046, 4, 17, 5/1, 6/1, 3/1, 3/3 z obrębu 3045, 63/1, 74/4, 26/2, 64, 27/1, 26/1 z obrębu 3042, 154, 107, 153/4, 147/2, 63/1, 178, 179, 52, 9/1 z obrębu 3040 w Szczecinie.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 22.05.2020 r. do 05.06.2020 r.

 

W  ww. terminie telefonicznie  nr 91 435 1121  lub za pomocą email wuiab@um.szczecin.pl
w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin można uzyskać informacje w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 05.06.2020

IV
udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2020/05/21, odpowiedzialny/a: AF, wprowadził/a: Anna Fabiś, dnia: 2020/05/21 13:26:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Fabiś 2020/05/21 13:26:47 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2020/05/21 13:23:32 nowa pozycja