Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie-budowa budynku Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów z Ośrodkiem Radioterapii SPSK 1 PUM , ul. Unii Lubelskiej 1


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Architektury i Budownictwa
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 567, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2021-10-06

 

 

 

Nasz znak:WAiB-VI.6733.43.2021.HH

UNP:47994/WAiB/-VII/21

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

 

że dnia 17.09.2021 r. na wniosek Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, wszczęto postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów z Ośrodkiem Radioterapii SPSK 1 PUM wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, położonej przy ul. Unii Lubelskiej nr 1 w Szczecinie w granicach działki nr 91 obręb 2061.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od07.10.2021 r. do21.10.2021 r.

 

W ww. terminie Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, udziela informacji związanych z aktami sprawy, pod tel. 91 42 45 556, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

 

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 21.10.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/10/07, odpowiedzialny/a: Honorata Haryza, wprowadził/a: Honorata Haryza, dnia: 2021/10/07 10:44:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Haryza 2021/10/07 10:44:25 nowa pozycja