Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje celu publicznego

budowie sieci rozdzielniczej kablowej 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną zespołu domów jednorodzinnych w Szczecinie przy ul. Górnej


Szczecin, 09.10.2020r.

WUiAB-VI.6733.54.2020.PI

UNP: 42637/WUiAB/-VII/20

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2020.293 ze zm.)

Prezydent Miasta Szczecin

Zawiadamia

że na wniosek z dnia 24.07.2020r. ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu, wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci rozdzielniczej kablowej 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną zespołu domów jednorodzinnych w Szczecinie przy ul. Górnej:
- działki z obrębu 3011: 3/12, 32/1, 32/2, 29/32
- działki z obrębu 3039: 27/7, 27/2, 3/1, 3/2, 5/1, 4/1, 119/1, 185, 132/2, 131, 113

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: 12.10.2020r. – 26.10.2020r.

W w/w terminie Informacji w przedmiotowej sprawie udziela osoba prowadząca postępowanie - tel. 91 435 1121, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Data wygaśnięcia: 26.10.2020

udostępnił: Prezydent Maista Szczecin, wytworzono: 2020/10/12, odpowiedzialny/a: PI, wprowadził/a: Paulina Igielska, dnia: 2020/10/09 12:37:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Igielska 2020/10/09 12:37:44 nowa pozycja