Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie-budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej w ramach zadania „Przystań Klucz” , ul. Perkuna


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Architektury i Budownictwa
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 567, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2022-08-05

 

Nasz znak:WAiB-VI.6733.1.43.2022.HH                                              

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz.503 tj.),

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

 

że dnia 19.07.2022 r. na wniosek Zakładu Usług Komunalnych- jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin, ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin, wszczęto postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa:budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego obejmującego zagospodarowanie terenu, wykonanie pomostu rekreacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania „Przystań Klucz”, w Szczecinie przy ul. Perkuna w granicach działek nr 1/2, 75, 73  obręb 4170

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od05.08.2022 r. do19.08.2022 r.

 

W ww. terminie Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, udziela informacji związanych z aktami sprawy, pod tel. 91 42 45 556, adres e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

 

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 19.08.2022

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/08/05, odpowiedzialny/a: Honorata Haryza, wprowadził/a: Honorata Haryza, dnia: 2022/08/05 08:56:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Honorata Haryza 2022/08/05 08:56:52 modyfikacja wartości
Honorata Haryza 2022/08/05 08:54:50 nowa pozycja