Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74953238

Aktualna strona: 291399

Wydrukowano: 11119

Inwestycje celu publicznego

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41534 „Szczecin Piaseczna”, położonej w Szczecinie przy ul. Przyszłości.


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 579, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin, 06.02.2019r.

Nasz znak: WUiAB-V.6733.74.2018.DS                                                        

UNP: 63109/WUiAB/-VII/18

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945 t.j.) 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

że, wydał postanowienie z dnia 25.01.2019r. w którym wezwał Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, do uzupełnienia wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41534 „Szczecin Piaseczna”, położonej w Szczecinie przy ul. Przyszłości 2, w granicach działki nr 268/2 z obrębu 4196, o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 08.02.2019r.  do 22.02.2019r.

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (pokój nr 254a) można zapoznać się z aktami sprawy. Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 


Data wygaśnięcia: 22.02.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin