Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje celu publicznego

Przebudowa pl. Orła Białego i budowa sieci wraz z przyłączami


Szczecin, 15.10.2021r.

WUiAB-VI.6733.28.2021.PI

UNP: 38170/WUiAB/-VII/21

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2021.741 ze zm.)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na wniosek Gminy Miasto Szczecin z dnia 26.07.2021r. wydana została decyzja nr 32/21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zlokalizowanej w rejonie pl. Orła Białego w Szczecinie - działki nr 32/5, nr 33/2, nr 36/3, nr 19, nr 34/5 obr.1037 oraz części działki nr 45 obr. 1036 polegającej na:

  • budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,
  • przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
  • rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem terenu,  
  • budowie sieci monitoringu miejskiego,  
  • przebudowie placu Orła Białego (m.in. wymiana nawierzchni, wprowadzenie małej architektury, likwidacji istniejących schodów, wprowadzenie dodatkowego oświetlenia oraz systemu monitoringu i nawadniania)

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: 15.10.2021r. – 29.10.2021r.

 

W w/w terminie Informacji w przedmiotowej sprawie udziela osoba prowadząca postępowanie - tel. 91 435 1121, adres e-mail: waib@um.szczecin.pl

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Data wygaśnięcia: 29.10.2021

udostępnił: Prezydent Maista Szczecin, wytworzono: 2021/10/15, odpowiedzialny/a: PI, wprowadził/a: Paulina Igielska, dnia: 2021/10/15 09:59:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Igielska 2021/10/15 09:59:42 modyfikacja wartości
Paulina Igielska 2021/10/15 09:58:50 nowa pozycja