Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80337069

Aktualna strona: 2374996

Wydrukowano: 740454

Uchwały Rady Miasta

Pełny Nr Uchwały: IX/261/19

Data uchwalenia: 2019/07/05

Typ Aktu prawnego:  Uchwała Rady Miasta 


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 sierpnia 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność załącznika do uchwały w zakresie wyrazów: „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”Lista załączników:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin