Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75048029

Aktualna strona: 33566

Wydrukowano: 1

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: WIM-II.6833.2.7.2019.KK UNP:22592/WIM/-0/19 z dn. 09.05.2019r odszkodowawczej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego


Obwieszczenie o wydaniu przez Prezydenta Miasta Szczecin decyzji WIM-II.6833.2.7.2019.KK UNP: 22592/WIM/-0/19 z dn. 09.05.2019r.

o ustaleniu odszkodowania i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego

 

z tytułu przejścia z mocy prawa na Gminę Miasto Szczecin prawa własności  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr 98/14 i 98/15 (powstałej z podziału dz. nr 98/5)  obr. 1056 na rzecz nieustalonych spadkobierców po zmarłym Stefanie Borczyńskim w zakresie udziału 143/10.000;

Informacja o wydaniu decyzji WIM-II.6833.2.7.2019.KK, UNP: 22592/WIM/-0/19 z dn 09.05.2019r została podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Szczecin oraz opublikowana za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w dniach od 10.05.2019 r. do 23.05.2019r.

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin