Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze wniosków do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin


Urząd Miasta Szczecin informuje, że do dnia 28 lutego 2019 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin oraz do Tytułu Mecenasa Kultury Szczecina.

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w 2018 roku oraz za całokształt działalności artystycznej kandydata. Nagroda ma formę pieniężną, a jej wysokość w każdej kategorii wynosi 40 000 zł.

Tytuł Mecenasa Kultury może być przyznany osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej się w 2018 roku działalnością na rzecz wspierania szczecińskiej kultury w tym: twórców, artystów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Do tytułu nie mogą kandydować podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Minimalny wkład finansowy kandydata w ww. działalność musi wynosić 10 000 zł. Tytuł ma charakter honorowy a laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę.

W danym roku można przyznać jeden tytuł Mecenasa Kultury i jedną Nagrodę Artystyczną w każdej kategorii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość niewyłonienia laureatów ww. wyróżnień. Uprawnione do składania wniosków
są osoby fizyczne, prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów (sala nr 62 w Urzędzie Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1) i na stronie www.szczecin.pl. Zgłoszenia mogą być składane w Biurze Obsługi Interesantów bądź przesyłane pocztą na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Wydział: Wydział Kultury

IV
udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2019/01/23, odpowiedzialny/a: syrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/01/23 09:46:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/01/23 09:46:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/23 09:36:26 nowa pozycja