Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

obwieszczenie o sporządzeniu operatu szacunkowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy


 Zawiadomienie o sporządzeniu operatu szacunkowego oraz mozliwości zapoznania się z materiałem i dowodami zgromadzonymi w sprawie

dotyczy: zadania inwestycyjnego: przebudowa ulic Andersena, Połnocnej, Wapiennej.

W zwiazku z prowadzonym postępowaniem o ustaleniu odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych - służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 11/8 z obrębu 2017 informuję, że został sporządzony operat szacunkowy z wyceny ww. praw.

Dodatkowo - stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody stanowiące postawę do wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania.

Z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie można sie zapoznać do dnia 12 listopada 2020 roku.

Obwieszczenie zamieszcza sie na stronie BIP tut. Urzędu w dniach od 15.10.2020r. do 28.10.2020r.

Wydział: Wydział Inwestycji Miejskich

Załączniki:

udostępnił: WIM, wytworzono: 2020/10/15, odpowiedzialny/a: Małgorzata Hołubowska, wprowadził/a: Marcin Krajewski, dnia: 2020/10/15 09:06:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marcin Krajewski 2020/10/15 09:06:00 modyfikacja wartości
Małgorzata Hołubowska 2020/10/15 08:58:54 nowa pozycja