Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612579

Aktualna strona: 254114

Wydrukowano: 5901

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Regionalna Agencja Promocji Turystyki Sp. z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1995
Siedziba spółki:ul. Garncarska 5/8, 70-377 Szczecin
Udział Miasta w %:33,33

Spółka nie prowadzi żadnej działalności.

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytorycznyKarolina Węgrzyn (e-mail: KWegrzyn@um.szczecin.pl)


 


Wydział współpracujący:Wydział Sportu
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin