Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 53665150

Aktualna strona: 208714

Wydrukowano: 5869

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1993
Siedziba spółki:ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin
Telefony:91 46-44-401; 91 46-44-402 (fax)
E-mail:office@mts.pl
Strona WWW:www.mts.pl
Udział Miasta w %:92,81

Powstanie Spółki:

Spółka powstała w październiku 1991 r. z inicjatywy grupy przedsiębiorców skupionej w Zachodniopomorskiej Izbie Gospodarczej. Gmina Miasto Szczecin na podstawie Uchwały nr XXI/257/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 1992 r. przystąpiła do Spółki obejmując w niej 25% udziałów w kapitale zakładowym. W następnych latach Miasto dokonywało objęcia nowych udziałów.
 
 
Podstawowe informacje o Spółce:
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest obecnie zarządzanie własnym majątkiem tj przede wszystkim halami wystawienniczymi i salami konferencyjnymi w obiekcie przy ul. Struga w Szczecinie. W wyniku realizacji Uchwały nr XIII/292/2015 Rady Miasta Szczecin w sprawie powierzenia Spółce Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. spółka Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. nie realizuje obecnie zadań zleconych przez Gminę Miasto Szczecin. Konsekwencją ograniczenia realizowanych zadań było dokonanie odpowiednich zmian w Umowie Spółki.

 

Gmina Miasto Szczecin zamierza sprzedać posiadany przez siebie pakiet udziałów w Spółce MTS Sp. z o.o. Sprzedaż odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 - t.j.) oraz ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259 z późn. zm.).

 
Organy Spółki:
 
Zarząd:
  • Małgorzata Lis - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
  • Roman Kopiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Iga Rudawska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Andrzej Bendig-Wielowiejski - Członek Rady Nadzorczej
 
Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Stefan Karbownik (e-mail: skarbow@um.szczecin.pl)
 
 

Wydział współpracujący:Biuro Strategii
Lista załączników:
typ pliku  Umowa Spólki - tekst jednolity  [1.07 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin