Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78038684

Aktualna strona: 273466

Wydrukowano: 5905

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.
Rok rozpoczęcia działalności:1999

Informacje o Spółce:

Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. powstało w wyniku realizacji Uchwały nr XIV/455/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 11 października 1999 r. w sprawie utworzenia spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została powołana w celu podjęcia działań związanych z kompleksową renowacją zabudowy istniejącej centrum Szczecina, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami. Podstawowym celem działalności Spółki było prowadzenie procesu renowacji kwartałów śródmiejskich z uwzględnieniem zarówno aspektów ekonomicznych jak i społecznych, poprzez m.in. samodzielną renowację budynków lub sprzedaż inwestorom z obowiązkiem dokonania renowacji sprzedawanych nieruchomości.

Z dniem 2 stycznia 2014 r. nastąpiło połączenie poprzez przejęcie Spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.


Wydział współpracujący:zlikwidowana jednostka
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin