Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 59026718

Aktualna strona: 220302

Wydrukowano: 5878

Wykaz spółek z udziałem Miasta

Nazwa spółki:Pogoń Sportowa S.A. w likwidacji
Rok rozpoczęcia działalności:1999
Siedziba spółki:ul. Karłowicza 28, 71-102 Szczecin
Udział Miasta w %:4,71

Spółka nie prowadzi żadnej działalności.

Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia wydziału sprawującego nadzór merytoryczny: Marcin Balbuza (e-mail: mbalbuza@um.szczecin.pl)


Wydział współpracujący:Wydział Sportu
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin